SFG Board 2018

President/Ordförande: Grant Allen

Vice President/Vice Ordförande: David Lögdahl

Accountant/Kassör: Marie Sedin

Secretary/Sekreterare: Eric Degaardt